Analiza działalności społeczno-gospodarczej za 1985 rok - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1986 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], [1], 10 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Spółdzielnie pracy - 20 w.
  • Wojewódzka Budowlana Spółdzielnia Pracy w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.08.2017

Opis dokumentu

W kwietniu 1986 roku powstał dokument - "Analiza działalności społeczno-gospodarczej za 1985 rok." Treść przygotował Zarząd Wojewódzkiej Budowlanej Spółdzielni Pracy w Elblągu (WBSP). W naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego posiadamy jeszcze sprawozdania z jej działalności z roku 1977 i 1979 oraz analizy działalności z lat 1985 (w tym roku przypadło 40-lecia działalności spółdzielni) i 1986. W 10 stronicowym raporcie przedstawiono 9 tematów wiodących, m.in. realizację zadań gospodarczych. Spółdzielnia dysponująca trzema zakładami pracy (246 pracowników) wypracowała w roku 1985 kwotę 268.426 tys. zł z planowanych 228.101 tys. zł. W opracowaniu zabrakło profilu produkcji i usług, poruszono natomiast kwestie struktury zatrudnienia i zagadnienia kadrowe, gospodarkę materiałową i gospodarkę zapasami, inwestycje własne (w tym zakup sprzętu biurowego, urządzeń i samochodów). Piąty rozdział dotyczył gospodarki transportowo-sprzętowej, szósty wyników finansowych i stanu finansowego a siódmy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W ósmym poruszono sprawy socjalno-bytowe gdzie w stosunku do 1979 zwiększono nakłady do sumy 1.331 tys. zł zbliżając się do wartości z 1977 roku (1.320 tys. zł). W ramach dopłat do kolonii oraz obozów dla dzieci sfinansowano pobyt dzieci w Bułgarii i Czechosłowacji. Ostatnim omawianym punktem była działalność statutowych organów samorządowych. Inaczej jak w dwóch poprzednich pod dokumentem podpisał się cały 5 osobowy skład Zarządu Spółdzielni, Henryk Popowski, Piotr Wiewiórski, Zygmunt Kłosowski, Józef Wołk i Hubert Winiarski.