An die Arbeiter

Typ: DŻS Rok publikacji: [18?] Miejsce publikacji: Leipzig Sygnatura: DŻS 15 a/1 - nr 26 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy - historia - 19 w.
  • Prusy - parlamentaryzm - 19 w.
  • Niemiecka Partia Postępowa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.05.2016

Opis dokumentu

Ulotka agitacyjna wydana przez Niemiecką Partię Postępową, skierowana do pruskich robotników. Celem ulotki było przekonanie tej warstwy społecznej, że Partia Postępowa jest reprezentantem ich interesów i obrońcą przed „giełdowymi junkrami”, jak nazwano kupców i fabrykantów, będących pracodawcami robotników. Autorzy ulotki odwołują się do uprawnień kontrolnych, jakie  pruska ustawa zasadnicza z 1850 r. przyznała Landtagowi (należała do nich kontrola nad budżetem, a także wymóg zgody obu izb parlamentu dla podwyższenia podatków oraz wprowadzenia w życie każdej nowej ustawy). Partia Postępowa, dążąc wbrew konserwatywnemu rządowi do utrzymania tych kompetencji parlamentu, ma według słów ulotki na celu ochronę obywateli, w tym szczególnie robotników, przed samowolą ze strony ministrów (ministrowie powoływani byli wprawdzie i dymisjonowani wyłącznie przez króla, odpowiadali jednak przed parlamentem, do którego skarg byli zobowiązani się ustosunkowywać, a także stawiać się na wezwanie Landtagu, by złożyć żądane przez niego wyjaśnienia). Jak puentują autorzy druku, członkowie gabinetu są tylko ludźmi i „tak jak ludzie mają synów, bratanków, ciotki, mają dobry lub zły humor, puste lub pełne portfele, a nawet – jak sądzą niektórzy bezczelni demokraci – mądre i głupie pomysły. I ponieważ tak jest i nie będzie nigdy inaczej, ludzie wymyślili prawa i konstytucję, aby ministrowie nie mogli robić wszystkiego, na co im przyjdzie ochota, ale tylko to, co jest słuszne. I od tego są posłowie parlamentu, aby panom ministrom patrzeć na ręce”.

[Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].