Allgemeines Landrecht für die Pruβischen Staaten Zweiter Theil, erster Band

Typ: Książka Rok publikacji: 1806 Miejsce publikacji: Berlin Strony: [ 4 ]; 692 Sygnatura: 35627 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Historia prawa niemieckiego
  • Historyczne zbiory praw – Landrecht pruski
  • Kodyfikacja prawa – Prusy – 18 w.
  • Carmer, Johann Heinrich von (1720-1801)
  • Svarez, Carl Gottlieb (1746-1798)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.12.2018

Opis dokumentu

Opublikowane w 1806 roku w Berlinie, wznowione wydanie części II tomu pierwszego Landrechtu pruskiego czyli "Powszechnego prawa krajowego dla państw pruskich". Tom zawiera regulacje związane m.in. z szeroko pojętym prawem rodzinnym i opiekuńczym, administracyjnym, morskim, wekslowym , regulacje dotyczące ustroju stanowego etc. Landrecht to pochodzący z 1794 roku obszerny zbiór praw obowiązujących w Prusach i największa pruska kodyfikacja XVIII wieku. W 1780 roku rozpoczęto prace nad pruskim prawem krajowym pod kierunkiem dwóch radców rządowych, którymi byli Johann Heinrich von Carmer (1720-1801) oraz Carl Gottlieb Svarez (1746-1798). Kodeks obejmował całość prawa: prywatnego (bez prawa procesowego), karnego (bez procedur), państwowego, lennego, kościelnego, administracyjnego. Zawierał ponad 19 000 paragrafów, z czego ponad 15 000 przypadało na prawo prywatne. Tym samym ustawodawca pruski chciał osiągnąć zupełność zbioru drogą kazuistycznego gromadzenia jak największej liczby rozwiązań szczegółowych. Kodeks zawierał wiele rozwiązań feudalnych co pod koniec XVIII wieku było już anachronizmem. Obowiązywał do 1 stycznia 1900 roku.