Allgemeine kirchliche Zeitschrift

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1860 Miejsce publikacji: [Elberfeld] Sygnatura: 010872 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma religijne - 19 w.
  • Czasopisma niemieckie - 19 w.
  • Schenkel, Daniel (1813-1885)
  • Kościół protestancki - Niemcy - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.10.2016

Opis dokumentu

Niemieckie czasopismo religijne - organ Kościoła protestanckiego w Niemczech pod redakcją teologa Daniela Schenkla (1813-1885). W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się pierwszy numer periodyku, który ukazał się w 1860 r. i zawiera on zarys profilu oraz celów czasopisma. "Allgemeine kirchliche Zeitschrift" miało być periodykiem reprezentującym cały Kościół protestancki w Niemczech - Kościół ewangelicki, luterański, ewangelicko-reformowany i Kościoły ewangelicko-unijne, w duchu tolerancji i porozumienia i bez faworyzowania któregokolwiek z odłamów. Rocznie ukazywać się miało dziesięć numerów czasopisma. Zawartość numerów: 1) artykuły i rozprawy, 2) doniesienia z życia Kościoła protestanckiego w Niemczech, możliwie w formie oryginalnej korespondencji, 3) przegląd ważniejszych nowości wydawniczych w dziedzinie literatury teologicznej, 4) kronika ważnych dla Kościoła wydarzeń.

Format czasopisma - 8°, oznaczający, iż arkusz złożono trzykrotnie, w wyniku czego otrzymano osiem kart (szesnaście stron).