Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kentnis bis auf unsere Zeiten für denkende Geschichtsfreunde bearbeitet von Carl von Rotteck […] Erster Band. Zweite Auflage

Typ: Książka Rok publikacji: 19 w. Miejsce publikacji: Freiburg Autor:
  • Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodeckher von
Illustracje: 1 Strony: [ 2 ]; XX; XIV; 536 Sygnatura: 92404/1 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Literatura historyczna - 19 w.
  • Historia
  • Historiografia
  • Historia powszechna
  • Historia świata
  • Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodeckher von (1775-1840)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.08.2021

Opis dokumentu

Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kentnis bis auf unsere Zeiten … (Freiburg) - pierwszy z dziewięciu tomów opublikowanego, po raz pierwszy na przestrzeni 1812-1827, dzieła pragmatycznej historiografii, którego autorem jest niemiecki politolog, pedagog, profesor uniwersytecki, historyk, polityk i publicysta Karl Wenzeslaus Rodeckher von Rotteck (1775-1840). 9-tomowa Historia powszechna Rottecka obejmująca czasy od zarania dziejów po czasy współczesne autorowi opracowania została następnie skrócona do czterech tomów i jako Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände udostępniona szerokiej publiczności w 1846 roku. Dzieło Rottecka, napisane w duchu Woltera, było ówcześnie porównywalne jedynie z Biblią i szeroko rozpowszechniane nawet w odległych gospodarstwach rolnych na badeńskiej wsi. W roku śmierci autora osiągnęło niespotykany jak na tamte czasy nakład 100 000 egzemplarzy. Publikacja była bestsellerem literatury historycznej w XIX wieku. Niniejszy, pierwszy tom składa się z trzech głównych części. Pierwsza zawiera obszerne wprowadzenie, w którym autor przedstawia m.in. pojęcie historii powszechnej, historii świata, jej przedmiot, cele i wartości użytkowe, znaczenie, metodologię, wartości poznawcze, korzyści płynące z jej znajomości, filozofię historii oraz nauki pomocnicze historii ( m.in. chronologię, heraldykę, geografię , genealogię, statystykę, numizmatykę, dyplomatykę etc.). Druga część zawiera niezwykle obszerny opis historii od zarania dziejów (czasów biblijnego Adama i Ewy) do czasów króla Persji z dynastii Achemenidów Cyrusa II Wielkiego (590-529 p.n.e.), znanego nie tylko z wielkich osiągnięć wojennych, lecz także z tolerancji i sprawiedliwości. W ciągu niespełna dwudziestu pięciu lat panowania Cyrus podbił większość krajów Bliskiego Wschodu z wyjątkiem Egiptu i plemion Wyżyny Irańskiej. Część trzecia zawiera natomiast ogólne rozważania autora do opisywanego czasookresu, dotyczące m.in. tworzenia się form i sposobów rządów, kształtowania się i organizacji ówczesnych społeczeństw, migracji ludności, kultury, moralności i religii, nauki i sztuki etc.