Allgemeine Geschichte der Jesuiten von dem Ursprung ihres Ordens bis auf gegenwärtige Zeiten […] Zweiter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1790 Miejsce publikacji: Zürch Autor:
  • Wolf, Peter Philipp
Strony: XX; 460 Sygnatura: 94748/2 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Historia kościoła
  • Historia kościoła katolickiego
  • Męskie papieskie zakony apostolskie
  • Jezuici - historia
  • Wolf, Peter Philipp (1761-1808)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.10.2022

Opis dokumentu

Allgemeine Geschichte der Jesuiten von dem Ursprung ihres Ordens bis auf gegenwärtige Zeiten (Zurych, 1790) - drugi z czterech tomów, wydanej na przestrzeni 1780-1792 publikacji, opisującej historię Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) - męskiego papieskiego zakonu apostolskiego, założonego przez baskijskiego rycerza, św.Ignacego Loyolę (1491-1556), a zatwierdzonego przez papieża Pawła III w 1540 roku. Autorem materiału jest niemiecki historyk, dziennikarz, publicysta i wydawca Peter Philipp Wolf (1761-1808). Opracowanie powstało na podstawie bogatego zbioru dokumentów i pism na temat jezuitów, zgromadzonych w Bibliotece Miejskiej w Zurychu. Czterotomowa publikacja opisuje historię jezuitów od czasów najdawniejszych po czasy współczesne autorowi opracowania. Rozwój Towarzystwa Jezusowego nastąpił niezwykle szybko przysparzając wiele dobra Kościołowi. W sposób wybitny zaznaczyli jezuici swoją obecność już na Soborze Trydenckim. Podstawą reguły zakonu Loyola uczynił surowe posłuszeństwo dogmatom i prawu kościelnemu, wyrzeczenie się wszelkiej wolności osobistej, bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża, w myśl hasła: Sentire cum Ecclesia (Zawsze z Kościołem). Jezuici byli kaznodziejami i spowiednikami władców. W czasach kontrreformacji opanowali szkolnictwo średnie i wyższe. Wykazywali niezwykłą gorliwość w duszpasterstwie robotników, występując nieraz w roli trybunów ludowych.Często zmieniali miejsce zamieszkania, żyli w oderwaniu państw i narodów. Jezuicki kosmopolityzm napotykał na zdecydowany sprzeciw monarchii absolutnych. Pod naciskiem wielu rządów, papież Klemens XIV w 1773 roku zarządził kasatę zakonu. Za zgodą carycy Katarzyny II zakon przetrwał jedynie na terenie Rosji do chwili gdy Pius VII w 1814 roku przywrócił istnienie zakonu w całym Kościele. Jezuici dali Kościołowi 1 papieża, 43 kardynałów, 5 patriarchów, 87 arcybiskupów i 269 biskupóworaz 50 świętych i 180 błogosławionych. Na niniejszy drugi tom składają się cztery księgi (VI-IX). Księga VI opisuje działalność misyjną jezuitów poza Europą (m.in. cesarstwo Japonii, Chiny). Księga VII charakteryzuje działalność zakonu na przestrzeni XVII wieku w Niemczech. Kolejna, VIII księga prezentuje historię i działalność jezuitów na terenie Francji do końca rządów Ludwika XIV. Ostatnia IX księga drugiego tomu koncentruje się na działalności zakonu w pozostałych krajach europejskich, do początku XVIII wieku (m.in. Szwecja, Anglia, Portugalia).