Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kentnis bis auf unsere Zeiten für denkende Geschichtsfreunde bearbeitet von Carl von Rotteck […] Vierter Band, zweite Auflage

Typ: Książka Rok publikacji: 19 w. Miejsce publikacji: Freiburg Autor:
  • Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodeckher von
Illustracje: 1 Strony: IV; X; [ 2 ]; 498 Sygnatura: 92404/4 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Literatura historyczna - 19 w.
  • Historia
  • Historiografia
  • Historia powszechna
  • Historia świata
  • Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodeckher von (1775-1840)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.08.2021

Opis dokumentu

Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kentnis bis auf unsere Zeiten … (Freiburg) - czwarty z dziewięciu tomów opublikowanego, po raz pierwszy na przestrzeni 1812-1827, dzieła pragmatycznej historiografii, którego autorem jest niemiecki politolog, pedagog, profesor uniwersytecki, historyk, polityk i publicysta Karl Wenzeslaus Rodeckher von Rotteck (1775-1840). 9-tomowa Historia powszechna Rottecka obejmująca czasy od zarania dziejów po czasy współczesne autorowi opracowania została następnie skrócona do czterech tomów i jako Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände udostępniona szerokiej publiczności w 1846 roku. Dzieło Rottecka, napisane w duchu Woltera, było ówcześnie porównywalne jedynie z Biblią i szeroko rozpowszechniane nawet w odległych gospodarstwach rolnych na badeńskiej wsi. W roku śmierci autora osiągnęło niespotykany jak na tamte czasy nakład 100 000 egzemplarzy. Publikacja była bestsellerem literatury historycznej w XIX wieku. Niniejszy, czwarty tom składa się z trzech głównych części. Pierwsza zawiera wprowadzenie, w którym autor przedstawia m.in. ogólny rys historyczno- polityczny omawianego czasokresu, źródła oraz chronologię. Druga część zawiera niezwykle obszerny opis historii wczesnego średniowiecza. Ramy czasowe niniejszego tomu wyznacza okres od śmierci Teodozjusza I Wielkiego; łac. Flaviusa Theodosiusa, Theodosius I (347 -395) - ostatniego cesarza władającego zarówno wschodnią, jak i zachodnią częścią cesarstwa rzymskiego do koronacji króla Franków i Longobardów Karola I Wielkiego; łac.Carolus Magnus (742 lub 747-814) na świętego cesarza rzymskiego, w grudniu 800 roku. Szczegółowemu opisowi podany zostaje przede wszystkim okres procesu migracyjnego określanego mianem wielkiej wędrówki ludów, który radykalnie odmienił obraz kontynentu europejskiego, doprowadził do zmian etnicznych na dużych obszarach, wyznaczył koniec starożytności i pociągnął za sobą upadek cesarstwa. Część trzecia zawiera natomiast ogólne rozważania autora do opisywanego czasookresu, dotyczące m.in. kształtowania się i organizacji ówczesnych społeczeństw, migracji ludności, rozwoju handlu, kultury, religii, nauki i sztuki etc.