Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kentnis bis auf unsere Zeiten für denkende Geschichtsfreunde bearbeitet von Carl von Rotteck […] Sechster Band, zweite Auflage

Typ: Książka Rok publikacji: 19 w. Miejsce publikacji: Freiburg Autor:
  • Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodeckher von
Illustracje: 1 Strony: [ 2 ]; XII; 426 Sygnatura: 92404/6 biblioteka cyfrowa link Języki: eng, fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Literatura historyczna - 19 w.
  • Historia
  • Historiografia
  • Historia powszechna
  • Historia świata
  • Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodeckher von (1775-1840)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.08.2021

Opis dokumentu

Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kentnis bis auf unsere Zeiten … (Freiburg) - szósty z dziewięciu tomów opublikowanego, po raz pierwszy na przestrzeni 1812-1827, dzieła pragmatycznej historiografii, którego autorem jest niemiecki politolog, pedagog, profesor uniwersytecki, historyk, polityk i publicysta Karl Wenzeslaus Rodeckher von Rotteck (1775-1840). 9-tomowa Historia powszechna Rottecka obejmująca czasy od zarania dziejów po czasy współczesne autorowi opracowania została następnie skrócona do czterech tomów i jako Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände udostępniona szerokiej publiczności w 1846 roku. Dzieło Rottecka, napisane w duchu Woltera, było ówcześnie porównywalne jedynie z Biblią i szeroko rozpowszechniane nawet w odległych gospodarstwach rolnych na badeńskiej wsi. W roku śmierci autora osiągnęło niespotykany jak na tamte czasy nakład 100 000 egzemplarzy. Publikacja była bestsellerem literatury historycznej w XIX wieku. Niniejszy, szósty tom składa się z trzech głównych części. Pierwsza zawiera wprowadzenie, w którym autor przedstawia m.in. ogólny rys historyczno- polityczny omawianego czasokresu, źródła oraz chronologię. Druga część zawiera kontynuację historii średniowiecza. Ramy czasowe niniejszego tomu wyznacza okres od końca XI wieku (zakończenie epoki krucjat czyli wypraw krzyżowych rozpoczętych w 1096 roku) do odkrycia Ameryki w 1492 roku. Część trzecia zawiera natomiast ogólne rozważania autora do opisywanego czasookresu, dotyczące m.in. kształtowania się i organizacji ówczesnych społeczeństw, rozwoju sztuki wojennej, migracji ludności, rozwoju handlu, kultury, religii i moralności, nauki i sztuki etc.