Adelbert von Chamisso’s Werke […] Erster Band

Typ: Książka Rok publikacji: 1856 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Chamisso, Ludolf Karl Adelbert von
Illustracje: 1 Strony: VIII; 338 Sygnatura: KD.2413.1 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, grc, ger Hasła kluczowe:
  • Literatura niemiecka
  • Chamisso, Ludolf Karl Adelbert von - zbiór dzieł
  • Chamisso, Ludolf Karl Adelbert von - dorobek literacki
  • Dziennik z podróży dokoła świata - 19 w.
  • Ekspedycje naukowe - 19 w.
  • Chamisso, Ludolf Karl Adelbert von (1781-1838)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.03.2023

Opis dokumentu

Adelbert von Chamisso’s Werke (Berlin, 1856) - pierwszy tom zbioru dzieł należących do bogatego dorobku literackiego niemieckiego przyrodnika, podróżnika i poety Ludolfa Karla Adelberta von Chamisso (1781-1838). Adelbert urodził się w 1781 r. na zamku Boncourt w Châlons-en-Champagne we Francji. Wybuch rewolucji francuskiej spowodował, że w 1790 r. rodzice musieli opuścić swoje dobra i w 1792 r. Francję. Przed wojskami rewolucyjnymi uciekali do Belgii i Holandii, potem do Niemiec, gdzie przez Düsseldorf, Würzburg i Bayreuth dotarli ostatecznie do Berlina. Tam von Chamisso uczęszczał do założonego przez hugenotów gimnazjum francuskiego (Collège Français de Berlin) i w 1796 r. został paziem królowej Fryderyki Doroty Pruskiej (1770–1836). W 1798 r. został chorążym w pruskiej armii, a w 1801 r. awansował na porucznika. W tym samym roku rodzice von Chamisso powrócili do Francji, a on sam pozostał na emigracji. Chamisso bardzo cierpiał w pruskiej służbie wojskowej co wynikało z wyobcowania, które towarzyszy często emigrantom. Monotonię życia żołnierskiego wypełniał studiowaniem filozofii i literatury niemieckiej. Jego pierwsze próby poetyckie odzwierciedlały przeżycia osobiste i spekulacje filozoficzne. Pozostawał pod wpływem „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. W bajce „Adelberts Fabel” podjął temat wolnej woli. W ocalałym fragmencie księgi ludowej „Fortunati Glückssäckel und Wunschhütlein” połączył elementy tragiczne z komicznymi. Stylistycznie wzorował się na dziele Ludwiga Tiecka (1773–1853) „Kaiser Octavianus”. W latach 1810-13 przebywał we Francji, Szwajcarii i ponownie w Berlinie. Dzięki niemieckiej pisarce Wilhelmine von Chézy (1783-2856) został wprowadzony do kręgu intelektualistów skupionego wokół Madame de Staël (1766–1817), która w 1810 r. zaprosiła go na zamki Chaumont und Fossé, gdzie von Chamisso zaczął interesować się botaniką. Von Chamisso podjął studia przyrodnicze w Berlinie, które musiał przerwać w 1813 roku z uwagi na wojnę antyfrancuską. Wówczas powstało jego najsłynniejsze dzieło poetyckie - „Przedziwna historia Piotra Schlemihla” (niem. Peter Schlemihls wundersame Geschichte). Po wojnie powrócił do studiów botanicznych, które ponownie przerwał, by wziąć udział w wyprawie badawczej dookoła świata pod dowództwem Otto Kotzebue (1788-1846). W 1819 roku objął stanowisko dyrektora herbarium i ogrodu botanicznego w Schönebergu. Za namową pruskiego ministerstwa troszczył się o zakładanie szkolnych zielników i napisał podręcznik do edukacji botanicznej. Chociaż język francuski był jego językiem ojczystym, to wybitne dzieła napisał po niemiecku. Jego poezja weszła do domów mieszczańskich i podręczników szkolnych. W sagach, baśniach i balladach ukazywał społeczno-polityczną rzeczywistość. W 1819 został wybrany członkiem Akademii Leopoldina, a w 1835 członkiem Berlińskiej Akademii Nauk. W 1838 zmarł na raka płuc w Berlinie. Niniejszy tom zawiera pierwszą część opublikowanego po raz pierwszy w 1836 roku dziennika Adelberta von Chamisso z wzmiankowanej wyżej podróży dookoła świata, zorganizowanej w latach 1815-1818 przez rosyjskiego kapitana pochodzącego z Niemców bałtyckich Otto von Kotzebue (1788–1846). Ekspedycja finansowana była przez rosyjskiego hrabiego Nikołaja Piotrowicza Rumiancewa. Jej członkowie wyruszyli na pokładzie statku „Rjurik”, zbadali m.in. Polinezję, Mikronezję, Hawaje i mieli znaleźć legendarny przesmyk północny. Chamisso wykonał mapy kartograficzne wybrzeża Alaski, opisał jej florę (jego imieniem nazwano nowo odkrytą wyspę w Cieśninie Beringa) oraz zwyczaje Eskimosów i Aleutów. Podczas wyprawy odkrył wraz z Johannem Friedrichem von Eschscholtzem (1793–1831) cykl przemiany pokoleń u sprzągli, dostarczając pierwszego w historii pewnego dowodu przemiany pokoleń u zwierząt. Po powrocie z ekspedycji , przez 17 lat, razem z Diederichem Franzem Leonardem von Schlechtendal (1794–1866) opisywał przywiezione okazy botaniczne i zoologiczne.