Ad solennia saecularia jubilaei Albertiane secundi ...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1744 Miejsce publikacji: Regiomonti Strony: [2] K. Sygnatura: Pol.7.III.1049 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Behm, Johann (1578-1648)
  • Druk okolicznościowy - 18 w.
  • Uniwersytet w Królewcu - druk jubileuszowy - 18 w.
  • Teksty łacińskie – 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.12.2014

Opis dokumentu

Uroczystości jubileuszowe z okazji 200-lecia rocznicy założenia uniwersytetu "Albertyna" (Albertina) (niem. Albertus-Universität Königsberg) w Królewcu, istniejący od roku 1544 - jedyny w Księstwie Pruskim. Po oderwaniu Prus od Polski w 1657, Albertyna pozostała największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich.Uniwersytet założył książę pruski Albrecht Hohenzollern, mąż przebiegły w polityce, uczony w teologii, któremu król Polski Zygmunt August w 1560 roku nadał pełne prawa akademickie takie, jakie posiadał uniwersytet w Krakowie. Protestancki uniwersytet w Królewcu, w założeniu miał kształcić elitę społeczeństwa dla regionu, Rzeczypospolitej, miał też oddziaływać na Prusy Książęce, Inflanty, Wielkie Księstwo Litewskie, kraje skandynawskie i Brandenburgię. Otwarty i międzynarodowy charakter przyciągał młodzież z krajów wschodniej, północnej i środkowej Europy. Panegiryk ogłoszony publicznie 28 sierpnia 1744 r. o godzinie 11. W druku wymienione zostały trzy nazwiska profesorów: Johanna Behma (1578-1648), Christophorusa Langhansena (1691-1770)oraz Reinholda Fridericusa de Sahme (1682-1753). W tekście ozdobniki drukarskie: inicjał, winiety. Na karcie tytułowej insygnia Akademii Regiomontana (1544). Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.III.1033- Pol.7.III.1052. Format bibliograficzny: 2 °. Pieczątki: 5, 6, 10, 12, 18. Dawne sygnatury: F.F.1. Krawędzie przycięte - druki różnej wielkości. Typ oprawy (materiał) – papier; obleczenie – koloru czarnego (marmurek); okładzina – tektura; okładka częściowo oddzielona od bloku; niewielkie deformacje; średnie zabrudzenia; brak zacieków/zaplamień; blok i wyklejki - niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.