Acten der Diöcese Marienburg betr. die angneordneten Festtage

Typ: Rękopis Rok publikacji: 1773-1893 Strony: K. 118 Sygnatura: Teczka 1 - Malbork biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Ewangelicka administracja kościelna – superintendentura malborska - historia
  • Superintendentura malborska - dokumentacja, korespondencja - 18 - 19 w.
  • Superintendentura malborska - historia - dokumenty rękopiśmienne - 18 - 19 w.
  • Prusy – kościół ewangelicki – historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.01.2019

Opis dokumentu

Obszerna dokumentacja archiwalna z okresu XVIII – XIX wieku zawierająca akta, dokumenty urzędowe, instrukcje oraz rozległą i sformalizowaną korespondencję superintendentury (lokalnej ewangelickiej administracji kościelnej, odpowiadającej dekanatowi w kościele katolickim) w Malborku. Superintendentura malborska obejmowała swym zasięgiem rozległy obszar, szczególnie obszerny po okresowym połączeniu jej unią personalną z superintendenturą w Nowym Stawie. Na zachodzie granicą superintendentury malborskiej była zawsze Wisła, na wschodzie parafie Fiszewo i Jezioro, na południu Malbork i Pogorzała Wieś, od północy wioski Cyganek i Tujsk. W sumie około 1860 roku superintendentura składała się z 22 parafii, z 26 kościołami obsługiwanymi przez 23 pastorów. W skład każde 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, admin@historia.bibliotekaelblaska.pl and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.