Aby Czuwaj Nabierało Wciąż Głębszego Znaczenia - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1987 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [40] Sygnatura: DŻS – VII.2 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - organizacje - 20 w.
  • Związek Harcerstwa Polskiego w Elblągu - planowanie - 20 w.
  • Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.10.2017

Opis dokumentu

Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach Dokumentów Życia Społecznego kilkanaście, związanych z miejscowym harcerstwem z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W 1987 Komenda Chorągwi Elbląskiej wydała broszurę - "Aby czuwaj nabierało wciąż głębszego znaczenia. Główne kierunki działalności programowo-organizacyjnej chorągwi elbląskiej ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego)". W dokumencie przedstawiono planowane działania ZHP na rok harcerski 1987/88, z uwzględnieniem działań Komendy Chorągwi Elbląskiej w wielu problemowych tabelkach. Wśród nich znalazły się - Propozycje Programowe Głównej Kwatery ZHP i ich realizację przez Wydziały i zespoły Komendy Chorągwi. Tam znalazła się tabelka z Propozycjami Programowymi Komendy Chorągwi ZHP dla Drużyn i Kręgów Instruktorskich. W Terminarzu ważniejszych narad, imprez i spotkań wydziałów komendy chorągwi np. wymieniono we wrześniu - V forum Drużynowych Starszoharcerskich czy w lipcu - Zlot Zastępów NAL - 88 (Nieobozowa Akcja Letnia). W kolejnych tabelkach przedstawiono Plany pracy wydziałów Zuchowego, Harcerskiego, Starszoharcerskiego, Instruktorskiego na każdy miesiąc natomiast ten ostatni przedstawiono również w postaci propozycji konkretnych działań bez żadnej tabelki. znalazło się miejsce na Plany pracy wydziału Organizacji Wypoczynku, Sportu i Turystyki oraz wydziału Organizacyjnego i Kadr. Dla instruktorów harcerskich przygotowano Wykaz kursów, warsztatów, spotkań programowo-metodycznych w centralnych szkołach instruktorskich. Ostatnia z tabel Współpraca wydziałów, zespołów chorągwi z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami przedstawiła listę organizacji współpracujących z poszczególnymi wydziałami Komendy Chorągwi. Na końcu przytoczono listę wydziałów w innych miejscowościach województwa elbląskiego będących podopiecznymi Komendy Elbląskiej ZHP.