Abhandlungen über die Geschichte und Alterthümer, die Künste, Wissenschaften und Literatur Asiens von Sir William Jones […] Erster Band […] übersetzt von Johann Christian Fitk […] und mit Anmerungen […] bereichert von D. Johann Friedrich Kleuker

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1795 Miejsce publikacji: Riga Autorzy:
  • Jones, William
  • Kleuker, Johann Friedrich
  • Fick, Johann Christian
Strony: XX; [ 2 ]; 456; [ 2 ] Sygnatura: 92518/1 biblioteka cyfrowa link Języki: ara, lat, ger, per Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Historia Azji
  • Historia ludów azjatyckich
  • Fick, Johann Christian (1763-1821)
  • Kleuker, Johann Friedrich (1749-1827)
  • Jones, William (1746-1794)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 08.07.2021

Opis dokumentu

Abhandlungen über die Geschichte und Alterthümer, die Künste, Wissenschaften und Literatur Asiens… (Ryga; 1795) - pierwszy tom niemieckojęzycznego przekładu zbioru traktatów o historii i starożytności, sztuce, nauce i literaturze Azji autorstwa Williama Jonesa (1746-1794), brytyjskiego prawnika, sędziego, filologa, tłumacza i językoznawcy. Sir William Jones był również wybitnym badaczem języków orientalnych i poetą. Urodził się w Londynie i już w młodym wieku nauczył się greki, łaciny, perskiego, arabskiego, hebrajskiego i po części chińskiego. Kształcił się na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie w 1773 roku uzyskał tytuł magistra. Jego pierwszą publikacją była Histoire de Nader Chah (1770), tłumaczenie perskiego tekstu Mirzy Mehdi Khana Astarabadi, dokonane na prośbę duńskiego króla Christiana VII. W 1771 roku wydał Grammar of the Persian Language pierwszy angielski podręcznik języka perskiego.Po studiach prawniczych, w 1783 roku został mianowany sędzią w sądzie w Kalkucie. W 1784 roku założył w Kalkucie Towarzystwo Azjatyckie (Asiatic Society of Bengal), nadal doskonaląc i poszerzając swoją znajomość języków orientalnych, w tym sanskrytu. Założenie tego stowarzyszenia wyrosło z miłości Jonesa do Indii, ich mieszkańców i kultury, a także z jego odrazy do ucisku, nacjonalizmu i imperializmu. Jego głównym celem było opracowanie środków do wspierania współpracy międzynarodowych projektów naukowych i humanistycznych, które byłyby nieograniczone przez bariery społeczne, etniczne, religijne i polityczne. Poprzez Towarzystwo Jones miał nadzieję uczynić studia orientalne bardziej atrakcyjnymi dla ludzi z Zachodu. Tematyka, zamieszonych w niniejszym tomie rozpraw związana jest z historią i starożytnością, sztuką, kulturą, nauką i literaturą Hindusów, Arabów, Tatarów, Persów, Chińczyków, Afgańczyków, Żydów etc. Działalność i publikacje Jonesa przyczyniły się m.in. do wzrostu zainteresowania Europejczyków religią i językami indyjskimi, a także wniosły wkład do dyskusji na temat relacji między językami indyjskimi i europejskimi, w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Przekładu z języka angielskiego dokonał niemiecki historyk, geograf, anglista, profesor uniwersytecki Johann Christian Fick (1763-1821), natomiast autorem uwag, objaśnień i uzupełnień jest niemiecki teolog i wykładowca akademicki Johann Friedrich Kleuker (1749-1827). Udostępniając traktaty Williama Jonesa, Fick i Kleuker położyli podwaliny pod XIX-wieczne zainteresowanie Indiami i Azją.