Abhandlung von dem Geldsumlauf in anhaltender Rücksicht auf die Staatswirtschaft und Handlung von Johann Georg Büsch […] Erster Teil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1780 Miejsce publikacji: Hamburg,Kiel Autor:
  • Büsch, Johann Georg
Strony: [ 32 ]; 512 Sygnatura: 92365 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Ekonomia - 18 w.
  • Obieg pieniądza - 18 w.
  • Obieg pieniądza w gospodarce
  • Büsch, Johann Georg (1728-1800)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.08.2020

Opis dokumentu

Abhandlung von dem Geldsumlauf …(Traktat o obiegu pieniądza…) - część pierwsza; XVIII-wieczny dokument z dziedziny ekonomii opublikowany w 1780 roku w Hamburgu i Kilonii. Autorem rozprawy jest Johann Georg Büsch (1728-1800) - niemiecki ekonomista, matematyk i publicysta. Od 1748 roku studiował teologię w Getyndze. W 1771 roku przejął kierownictwo Hamburskiej Akademii Handlowej, założonej pod koniec 1767 roku przez kupca Friedricha Christiana Wurmba, prywatnej szkoły kształcącej młodych przedsiębiorców. Wśród najsłynniejszych studentów byli Aleksander von Humboldt, Ernst Wilhelm Arnoldi i Carsten Niebuhr, ale także wielu szanowanych kupców hamburskich m.in. Martin Johann Jenisch etc. Jego publikacje z zakresu teorii i praktyki gospodarczej, nauk handlowych, obiegu pieniądza czy polityki monetarnej dały impuls i utorowały drogę do rozwoju nowoczesnej administracji gospodarczej a treści w nich zawarte charakteryzowało niezależne myślenie, zdeterminowane głównie względami praktycznymi, oparte na doświadczeniu. Büsch przeforsował m.in. reformę hamburskiej służby zdrowia i systemu opieki społecznej (Armenordnung z 1788 roku) oraz był współzałożycielem i jednym z najbardziej zaangażowanych członków Towarzystwa Patriotycznego. Pierwsza z dwóch wydanych części Abhandlung von dem Geldsumlauf … traktuje o historii obiegu pieniądza (jego pojawieniu się i początkowych skutkach), jego wartości, krajowym (wewnętrznym) obiegu pieniądza oraz funkcjach, wpływie i roli jaką te operacje i procesy wywierają na gospodarkę państwową i szeroko pojętą wymianę handlową. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się również druga część traktatu, oznaczona sygnaturą 92365a.