Zamehlowie

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 06.12.2012

Zamehlowie, rodzina pochodzenia staropruskiego, osiadła w Elblągu od XVI wieku. Pierwszym przedstawicielem tego rodu, który zasiadł we władzach miejskich Elbląga był Jakub – członek II Ordynku w latach 1568-1590. Zamehlowie wnieśli znaczy wkład do dziejów pisarstwa elbląskiego. Do wybitnych przedstawicieli tej rodziny należy Fryderyk (1590-1647), rajca elbląski, historyk i poeta – zaliczany do wybitniejszych poetów doby baroku w Prusach Królewskich. Na uwagę zasługują również osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii jego synów: Gotfryda (1629-1684) rajcy miejskiego, autora dzieł: „Beschreibung der Stadt Elbing”, "Weichsel und Nogath- chronicon” i „Kleine Elbingsche Chronik”, rajcy Karola Teodora (1634-1678). Opracowywali oni genealogię elbląskich rodzin, ustalali wykazy burmistrzów, rajców, urzędników miejskich, nauczycieli, pastorów. Pisali i uzupełniali kronikę Elbląga.