Zamehl, Friedrich Młodszy

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 09.07.2009

Urodzony w 1643 roku, zmarł w roku 1678. Elblążanin, brat Carla Theodora i Gottfrieda, uczeń  Gimnazjum Elbląskiego, student teologii i filozofii w Królewcu. Autor Kurtzte Elbingische Chronika. Znaczna jej część pochodzi z odnośnego dzieła Ramse’a, wzbogacona jest jednak o dodatkowe informacje z innych źródeł.

Rycina: Gimnazjum Elbląskie (Elbinger Gymnasiums)