Wolff, Christoph

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 04.11.2010

Mistrz konwisarski (zajmujący się wyrobem odlewniczym i wykuwaniem), który ożenił się z wdową po elbląskim konwisarzu Gottfriedzie Riedelu St. Zmarł w 1736 roku.

Medal  okolicznościowy, [w]:  Quod felicissime vortere jubeat summus rerum humanarum arbiter, 1737, sygn. Pol.7.II.1424

Wizerunek medalu okolicznościowego wybitego z okazji jubileuszu pięćsetlecia Elbląga w 1737.Medal wykonany ze srebra przez P. P. Wernera. Na awersie przedstawiono widok Elbląga wraz z otaczającymi go wyżyną i niziną oraz boga rzeki Elbląg, przypominającego, iż Elbląg jest miastem hanzeatyckim oraz, że położony jest nad żeglowną rzeką. Na rewersie widnieje postać kobieca, personifikująca miasto, klęcząca przy ołtarzu, na którym płonie ogień i o który oparty jest herb miasta.