Volmenstein (ród)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 18.02.2011

Kolejny wpływowy elbląski średniowieczny ród Volmenstein miał w latach 1325-1431 siedmiu przedstawicieli w radzie Starego Miasta Elbląga. Dwóch z nich : Antoniusz i Johannes pełnił urząd burmistrzowski. O Antoniuszu wiemy jedynie, że w latach 1325-1335 zasiadał w radzie miejskiej oraz, że w 1336 roku wybrany został burmistrzem. Godności burmistrza dostąpił również jego syn Johannes. Nie znamy daty jego narodzin. W 1353 r. wszedł w skład rady miejskiej. Jako rajca pełnił urząd kamlarza Kamlarii Zewnętrznej (1353 r.) oraz sołtysa (1360 r.). Od 1358 roku reprezentował Elbląg na zjazdach hanzeatyckich. Początkiem jego kariery dyplomatycznej był udział w poselstwie obok rajcy Johanna Thorn do Brugii w celu uregulowania spraw związanych z działalnością handlową hanzeatów we Flandrii. Sukcesem tego poselstwa było podporządkowanie tamtejszego kantoru władzom związku. W 1363 r. na zjeździe hanzeatyckim reprezentował on miasta pruskie wspólnie z burmistrzem Chełmna. Brał on również aktywny udział w rozstrzyganiu sporów między hanzeatami, a władzą Danii Waldemarem IV Atterdargiem. Z polecenia Waldemara IV w 1367 r. pochwycono statki pruskie w Sundzie i poddano kupców z Prus tym samym rygorom co innych hanzeatów. Wywołało to interwencję wielkiego mistrza Winricha von Kniprode, który przybył do Lubeki proponując sojusz wojskowy przeciw Danii. Miasta wedyjskie wahały się z przystąpieniem do walki zbrojnej. Do zmiany stanowiska przyczynił się Johhanes Volmenstein, który doprowadził do zwołania w 1367 r. zjazdu w Elblągu i podjęcia uchwały o wspólnej akcji przeciw Danii. Na zwołanym zgromadzeniu delegaci miast hanzeatyckich i grup niderlandzkich w Kolonii uchwalili środki finansowe i militarne. W zjeździe był również Johhanes Volmenstein wraz z drugim elblążaninem H. Bedeke. Działania wojenne zakończył podpisany w 1370 r. pokój w Stralsundzie, zachowujący swobodę handlową Hanzy w tym rejonie. W ceremonii podpisania pokoju również uczestniczył Volmenstein. Brał on też udział w czerwcu 1376 roku jako reprezentant miast pruskich w rokowaniach dotyczących sukcesji tronu duńskiego przez Olafa syna Małgorzaty żony króla norweskiego Haakona IV. 14 sierpnia 1376 roku uczestniczył również w ceremonii podpisania pokoju Hanzy z Norwegią w Kalundborgu. Hanzeatyci uzyskali wówczas potwierdzenie wszystkich swoich dotychczasowych przywilejów. W latach 1371-1378 Johhanes Volmenstein sprawował urząd burmistrza Starego Miasta Elbląga. Zmarł w 1378 r. prawdopodobnie w Lubece.