Volckmann, Edwin (1835-)

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 11.12.2015

Edwin Volckmann (1835-) urodził się w Insterburgu (w 1946 zmieniono nazwę miasta na Czerniachowsk). Pracował jako nauczyciel w Insterburgu (pol. Wystruć), Toruniu, Kwidzynie, Elblągu. Profesor, archiwista, autor m.in. druku okolicznościowego: "Das städtische Gymnasium zu Elbing", wydanego dla upamiętnienia założenia szkoły w 1535 r. Historia Gimnazjum na tle miasta Elbląga zawiera liczne ciekawostki związane ze szkolnictwem, chociażby możliwość zwiększenia dochodów rektorów poprzez warzenie piwa. W publikacji Volckmann przedstawił wykaz rektorów oraz jego absolwentów. Inna ważna publikacja "Katalog des Elbinger Stadtarchivs" (katalog archiwum miasta) - to wykaz dokumentów przechowywanych w elbląskim Archiwum Miejskim, obejmujących lata 1242-1768. Dokumenty te wcześniej opracował, uporządkował twórca archiwum F. Neumann. W katalogu widnieje wykaz ponad 50 testamentów, pominiętych przez Neumanna (dokumenty pochodziły ze zbiorów J. Conventa). Volkmann wzbogacił wcześniejsze informacje o dodatkowe wiadomości: nazwiska, miejscowości oraz pieczęci. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej na wielu obiektach widnieją znaki własnościowe (pieczęci) tego uznanego i zasłużonego nie tylko w aspekcie wychowania młodzieży w Prusach, ale także dla życia naukowego i kulturalnego miasta, elbląskiego archiwisty (np. KA 27).

 

Kilka innych publikacji Edwina Volckmanna:

"Die Originalurkunden des Elbinger Stadtarchivs"

"Das älteste geschriebene polnische Rechtsdenkmal"

"Aus Elbings Vorzeit : zur hundertjährigen Gedächtnisfeier der Vereinigung Elbings mit dem preußischen Staate"

"De Herodiani vita, scriptis fideque : dissertatio inauguralis historica"