Urinus (Auerochs), Jan

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 01.03.2010

Urinus (Auerochs) Jan – był nieślubnym synem służącej z Królewca, uwiedzionej przez szlachcica z okolicy Zalewa. Cierpiał biedę od najmłodszych lat i tylko dzięki dużym zdolnościom oraz wytrwałości ukończył studia w Królewcu. W 1686 r. został zatrudniony w Gimnazjum Elbląskim na stanowisko profesora filozofii. Po roku pracy uzyskał awans na konrektora i pełnił go do śmierci 19.01.1719 r. Cieszył się w Elblągu sławą dobrego matematyka, słuchał jego wykładów m.in. Piotr Wielki w towarzystwie gen. Bruce w 1711 r.

Il. Zeszyt do matematyki ucznia Rempela z Gimnazjum Elbląskiego