Treschenberg, Christian (1577-1646)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 26.11.2010

Urodził się 15 kwietnia 1577 r. w Królewcu. Jego ojciec Grzegorz był kupcem, matka Brygida, córką rajcy w Starym Mieście Królewcu – Floriana Langenau. W 1596 r. ukończył studia na uniwersytecie królewieckim, a następnie został wysłany do Polski dla nauki języka polskiego. Po przedwczesnej śmierci ojca, jego prawni opiekunowie – bracia ojca wysłali go do Elbląga – do Michała Brauna na naukę zawodu kupieckiego. W 1604 r. ożenił się z Reginą Zulike, córką Marcina Zulike – kupca elbląskiego. W 1612 r. został członkiem II Ordynku, a w roku następnym objął funkcję wójta. W 1615 r. wszedł w skład Rady Miejskiej, a w 1631 r. został burmistrzem. Jako rajca i burmistrz wielokrotnie reprezentował Elbląg w pruskim Sejmiku Generalnym oraz posłował na Sejm Rzeczypospolitej. Miał siedmioro dzieci. Zmarł w 1646 roku.

Rycina panoramy Königsberg, [w]: Hartknoch Christoph Johann, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien Zwey Theile, 1684, sygn. Pol.7.III.69 (za S.390).