Trebin, Joachim

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 26.02.2010

Trebin Joachim – ur. w Szczecinie. Od 1570 r. był kantorem w szkole katedralnej w Królewcu. W latach 1577-1589 był kantorem w Gimnazjum Elbląskim. Odszedł na pastora do Łęcza, a następnie do Królewca. Zmarł 28.04.1597 r.

Rycina, [w]: Brunfels Otto, Hus Jan Processvs Consistorialis Martyrij Io. Hvss, cum correspondentia Legis Gratiæ, ad ius Papisticum, in Simoniacos & fornicatores Papistas, 1528, sygn. Pol.6.II.1528.