Tolkemit, Johann Gottlieb

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 18.05.2015

w latach 1820-1836 sprawował funkcję pastora w Milejewie. Jest autorem antologii poezji, przeznaczonej dla kobiet - Religion, Tugend, Natur und Häuslichkeit: Eine Blumenlese aus deutschen Dichtern für gebildete Frauen, wydanej w 1836 r. (Biblioteka Elbląska, sygn. 34950). Nie wiadomo, czy łączyło go jakiekolwiek pokrewieństwo z historiografem Aleksandrem Mikołajem Tolckemit (1715-1759).

Źródła:

W. Humme, Freud und Leid im Amte Trunz, Böhmenhöfen 1928.

Il. kościół w Milejewie, [w:] tamże