Thomale, Hermann F. W

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 13.07.2010

Hermann F. W. Thomale. Nie znamy daty jego narodzin (prawdopodobnie 18.01.1827 r.). Pochodził z Oleśnicy, gdzie jego ojciec był dzwonnikiem. W mieście tym ukończył gimnazjum, a następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył je w 1848 r., po czym podjął pracę, najpierw jako askulator, następnie referendarz i asesor w Królewskim Sądzie Powiatowym we Wrocławiu i Oleśnicy. Pod koniec 1855 r. przeniósł się do Elbląga, gdzie w 1856 r. otrzymał urząd syndyka i radcy magistrackiego. 22 maja 1868 r. Rada Miejska wybrała go na stanowisko drugiego burmistrza. Po odejściu nadburmistrza Johanna CA. Selkie do Królewca wybrano go 5 lipca 1875 r. na urząd pierwszego burmistrza na okres l2 lat. Wybór ten zatwierdził cesarz , a oficjalne objęcie urzędu nastąpiło na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 24 września w obecności prezydenta Rejencji Gdańskiej v. Diesta. Wyznaczono mu pensję w wysokości 7800 marek oraz 10% dodatek mieszkaniowy. 13 października tegoż roku cesarz nadał mu tytuł nadburmistrza. Od maja 1887 r. Thomale chorował , zastępował go wówczas ówczesny drugi burmistrz Heinrich Elditt. Od 1 lipca Thomale planował przejść na emeryturę. Nie doczekał się jej jednak. Zmarł 22 czerwca 1877 r.