Spionek, Tomasz (1964-1995) – kolekcjoner

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 02.05.2016

Tomasz Spionek urodził się 2 lipca 1964r. Rodzice - rodowici Tczewianie, syn Tomasz od najmłodszych lat zamieszkał w Elblągu. Wielkim sentymentem darzył swój rodzinny Tczew jak i Elbląg. Odbicie widoczne było w jego zbiorach, przeważnie związanych z tymi dwoma miastami. Gromadzeniem archiwaliów, mimo młodego wieku - Tomasz Spionek zajmował się od wielu lat. Prowadził też Wydawnictwo Poligraficzne „Ilfing” (ul. Sadowa 87/3), które specjalizowało się w wytwarzaniu reprintów starych pocztówek. Zmarł 1 października 1995 r. w Elblągu, w wieku 31 lat (pochowany na cmentarzu komunalnym Dębica).

25 października 1996 r. w Muzeum Wisły w Tczewie - Oddziale Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku odbyło się IV Sympozjum Wiślane. Trzecia część IV Sympozjum Wiślanego była formą uczczenia pamięci Tomasza Spionka - w pierwszą rocznicę jego odejścia tego znakomitego kolekcjonera o rodowodzie tczewskim i elbląskim (pt.„W kręgu kolekcjonerstwa ś.p. Tomasza Spionka”). Jego osoba wycisnęła trwały ślad w kręgu organizacji skupionych wokół Muzeum Wisły. Formą upamiętnienia Tomasza Spionka była także wystawa pt.„Tczew w archiwaliach Tomasza Spionka”, którą uroczyście otworzono w trakcie IV Sympozjum. Wyeksponowano na niej obiekty z 2 połowy XIX w., z przełomu XIX i XX oraz lat międzywojennych, obejmujące m.in. plakaty, odezwy, kalendarze, ówczesną prasę, listy, rachunki, dokumentację architektoniczną i korespondencję rożnych instytucji tczewskich. Jednak najciekawszym elementem tej wystawy były urokliwe dawne widokówki Tczewa. Były one fragmentem największej w kraju kolekcji, pokazującej Tczew w starej fotografii, jaką zgromadził Tomasz Spionek. Ekspozycja ta stanowiła kolejną cząstkę w budowie wystawy stałej pt. „Tczew - miasto nad Wisłą”.

Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada zakupione druki ulotne z dużej kolekcji Tomasza Spionka (dokumenty, weksle, nadbitki z czasopism, widokówki etc.)

 

Na zdjęciu - pocztówka koloryzowana, na rewersie pieczątka wydawnictwa