Siefert (ród)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 14.02.2013

Ta kupiecka, wielce zasłużona dla miasta rodzina pojawiła się w XVI wieku. Jako pierwszy z tego rodu zasiadał w radzie miejskiej Niclaus Seifert (1455-1463). Odtąd nieprzerwanie – aż do zajęcia Elbląga przez Prusy w 1772 r. jego przedstawiciele pełnili ważne funkcje miejskie. W XV stuleciu w rodzinie tej odnotowano dwóch rajców, w XVI – jednego członka II Ordynku, rajcę i burmistrza, w XVII – czterech członków II Ordynku, czterech rajców i jednego burmistrza, w XVIII wieku – dwóch burmistrzów.