Schumacher, Peter

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 21.10.2010

Schumacher, Peter (1717-1776) – pastor w Kępkach, kaznodzieja przy kościele Panny Maryi. Opublikował 10 książek, w których zajmował się teologią, matematyką i pieśniami kościelnymi. Wśród nich znalazły się refleksje, jako wiernego poddanego króla Stanisława Augusta: „Empfidungen treuer Untertanen bei der wundenbaren gottlichen Erhaltung ihres Königs…” Kazanie to ukazało się drukiem i zostało wręczone królowi Stanisławowi Augustowi po jego uwolnieniu się z rąk konfederatów.

Na zdjęciu fragment śpiewnika, [w:] Elbingsches neuvermehrtes Gesangbuch, 1746, sygn. Pol.8.II.7-9.