Schmidt, Henrich

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 04.11.2010

Pochodził z Królewca. Prawa mistrzowskie (był konwisarzem) otrzymał w 1669 r. w tymże też roku ożenił się z Zofią –córką włodarza szpitala św. Ducha w Elblągu, Michela Brandta.

Kamienica w Elblągu ul. Garbary 29