Schelguig (Schelwig), Samuel

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 23.02.2010

Schelguig (Schelwig) Samuel – wychował się w Górze koło Głogowa. Studiował teologię i filozofię w Wittenberdze, uzyskując tytuł magistra. Wiosną 1673 r. objął urząd rektora w Gimnazjum Elbląskim, zraził się jednak trudnościami finansowymi szkoły i już jesienią tego roku opuścił to miasto. Otrzymał posadę profesora i bibliotekarza w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Pracował w niej do śmierci 18.01.1715 r. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką i naukową (z teologii, prawa, filozofii i logiki).

Przykład drzeworytu z wierszem wizualnym, [w]: Via Triumphalis Polonorum et Suecorum Regem, 1634, sygn. Pol.7.III.283