Rogge, Samuel (1700–1761)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 01.02.2011

Urodził się 25.10.1700 r. w Elblągu, ojciec jego – George Rogge był kupcem, członkiem elbląskiego cechu browarników oraz członkiem III ordynku. Samuel uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, które ukończył w 1720 r. Tego samego roku podjął studia na uniwersytecie w Królewcu. Po roku wrócił do rodzinnego miasta (05.04.1721 r.), by po kilku dniach udać się do Halle, gdzie kontynuował studia prawnicze. Przez Lubekę, drogą morską, w lipcu 1724 r. wrócił do Elbląga. Tu w 1727 r. objął urząd notariusza w kancelarii Nowego Miasta. W 1730 r. ożenił się z Anną Dorotą – córką burmistrza Bartłomieja Meienreisa. Miał troje dzieci (synów) z których jeden zmarł w dzieciństwie. W 1735 r. został powołany na stanowisko sekretarza elbląskiej Rady Miejskiej, a w roku 1739 zostaje rajcą. Od tego czasu szybko robił karierę urzędniczą. W 1740 r. zostaje sędzią Sądu Miejskiego - pełnił funkcję rajcy młynnego. W latach 1748-1750 i 1752-1754 – kamlarza Kancelarii Wewnętrznej, w 1745 r. rajcy Sądu Wetowego, a w latach 1753-1756 objął funkcję szpitalnika (wspólnie z burmistrzem i rajcą) kierował Urzędem Szpitalnym. W 1756 r. Rada Miejska wybrała go burmistrzem. W 1758 r. pełnił obowiązki burmistrza prezydującego, a w 1759 r. burgrabiego królewskiego. Jako burmistrz kierował Urzędem i Sądem Pupilarnym, Komisariatem Wojennym – odpowiedzialnym za zewnętrzną obronę miasta oraz Zarządem Stypendialnym. Zmarł w Elblągu w 1761 roku.

Herb rodu Rogge