Rogge (ród)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 14.02.2013

Ta kupiecka rodzina pojawiła się w Elblągu prawdopodobnie w połowie XVI wieku. W 1580 r. po raz pierwszy jej przedstawiciel zasiadał we władzach miejskich, pełniąc funkcję członka II Ordynku. W następnym stuleciu rodzina ta weszła na stałe w skład kręgu rodzin patrycjuszowskich trzymających władzę w mieście. Czterech jej przedstawicieli zasiadało w II Ordynku, dwóch w radzie miejskiej, dwóch pełniło urząd sekretarza miejskiego. Najwyższy urząd w mieście – burmistrza pełnił Samuel Rogge (1756-1761).