Rogge, Daniel L.

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 21.10.2010

Rogge, Daniel L. (1735-1772) – pochodził ze znanego burmistrzowskiego rodu, którego członkowie bywali również prowizorami kościoła Panny Maryi. Studiował teologię w Getyndze. W 1765 r. Magistrat powołał go na stanowisko drugiego kaznodziei przy kościele Trzech Króli. Krótka, bo siedmioletnia działalność młodego pastora spotkała się z wielką życzliwością parafian. Pochowano go zgodnie z zanikającym obyczajem elbląskim w krypcie między ołtarzem i konfesjonałem. 107 par mężczyzn odzianych w żałobne płaszcze towarzyszyło obrzędowi pogrzebowemu. Ufundowano mu kamień nagrobny z odpowiednim napisem oraz wykonane z drewna epitafium powieszone nad kryptą grzebalną.

Podróż do Ziemi Świętej - ręcznie malowany drzeworyt, [w]: Breidenbach Bernardus de, Peregrinatio in Terram Sanctam, [1490]