Rittersdorf, Daniel (1693-1770)

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 16.05.2015

Daniel Rittersdorf (1693-1770) – pastor w Kościele Mariackim, senior elbląskiego duchowieństwa.  Posiadał duże zbiory biblioteczne. Jego biblioteka mieściła się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu i często była obiektem zainteresowania gości przebywających w Elblągu. Autor licznych pism okolicznościowych oraz literatury religijnej, w tym kancjonałów (śpiewników) oraz kazań, m. in. kazanie noworoczne poświęcone zgodności starego i nowego stworzenia – „Die Uebereinstimmung der alten und neuen Schöpfung…”, 1755, sygn. 219107.

W 1620 piętnastu pastorów elbląskich założyli instytucję kas w celu wsparcia wdów, wpłacając 40 talarów do kasy miejskiej. Odsetki miały tworzyć fundusz zapomogowy. Niewygodna sytuacja dla finansów miasta spowodowała, że Rada Miejska postanowiła nie wypłacać odsetek. W 1738 roku, senior pastorów Daniel Rittersdorf wynegocjował zwrot złożonego przed ponad stu laty kapitału podstawowego, który Rada Miasta nie wypłacała. Elbląska kasa funkcjonowała do 1826 roku.

źródła:

Iwona Imańska, Biblioteki mieszczan elbląskich w XVIII w., s. 156, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, z. 28 (259), 1993

Folia Toruniensia 14 (2014)

http://www.bankowosc-spoldzielcza.eu/dzieje-bankowo%C5%9Bci-sp%C3%B3%C5%82dzielczej/geneza/pierwsze-organizacje/

Na zdjęciu Kościół Mariacki (obecnie Centrum Sztuki Galeria EL)