Rhode, Jan Jakub

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 16.02.2010

Rhode Jan Jakub – ur. 24.08.1690 r. w rodzinie Jakuba, radcy króla pruskiego, mieszkającego w Królewcu. Wykształcenie początkowe i średnie otrzymał w miejscowych szkołach. Studiował teologię i filozofię na uniwersytetach w Królewcu, Kilonii i Jenie, tutaj w 1713 r. zdobył tytuł magistra. Uzupełnił swe wykształcenie podróżą naukową po Niemczech i Holandii. W 1715 r. powrócił do rodzinnego Królewca i rozpoczął pracę w szkolnictwie. Na wybijającego się młodego pedagoga zwróciła uwagę elbląska Rada Miejska i powołała go 11.05.1719 r. na urząd konrektora gimnazjum. Po niecałym roku pracy opuścił jednak szkołę, ponieważ otrzymał katedrę logiki i metafizyki na uniwersytecie królewieckim. Zmarł w 1726 r. Cała jego twórczość naukowa powstała poza Elblągiem. Pracując w Gimnazjum Elbląskim opublikował tylko kilka dysput z filozofii i historii.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6