Rhode, Christoph Eduard

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 20.10.2010

Rhode, Christoph Eduard (1808-1884) urodzony w Elblągu, studiował teologię w Królewcu, gdzie był później nauczycielem. Już jako pastor ufundował prywatną szkołę dla chłopców - szkołę średnią ( Höhere Bürgerschule), która wkrótce przekształciła się w wyższą szkołę mieszczańską i w 1841 została przejęta przez miasto jako szkoła publiczna. Rohde wychodził z założenia, że istniejące gimnazjum elbląskie nie nadąża za duchem czasu i nie przygotowuje młodzieży do praktycznego życia. Rohde był również autorem podręczników : opracowania katechizmu Lutra, atlasu świata, geografii szkolnej, atlasu historycznego, historii Elbląga z uwzględnieniem jej aspektów topograficznych, historycznych i statystycznych. W swojej pracy: “Der Elbinger Kreis in topographischer, historischer und statistischer Hinsicht” autor przedstawił okolice Elbląga, ich topografię, historię, dane statystyczne. Zawarł opis geograficzny okolic Elbląga, jak również panujących w mieście i okolicach warunkach klimatycznych, średnich temperaturach wraz z porównaniem ich do innych miast, opisana została miejscowa fauna i flora. Znaczna część pracy poświęcona jest historii regionu. Dużo cennych informacji o charakterze statystycznym dotyczy XIX w.- autor zajął się m.in. problematyką urodzeń, zdrowia i śmiertelności, rolnictwem (podaje m.in. jakość gruntów dla poszczególnych miejscowości, przemysłem, działalnością dobroczynną i opieką nad ubogimi, opieką zdrowotną, życiem religijnym (jest statystyka wyznań za 1864 r.), szkolnictwem, prasą i książką (m. in. wymienione są drukarnie, księgarnie, tytuły prasowe), sądownictwem i wojskowością. Bardzo ważnymi są opracowane przez niego biogramy wszystkich pastorów żyjących do 1883 r. W latach 1833-1883 był pastorem kościoła Trzech Króli (był również inicjatorem budowy nowego kościoła Trzech Króli, którą rozpoczął w 1883 r. po przejściu na emeryturę.)

Inicjał z motywem figuralnym, [w]: Pinder Ulrich, Epiphanie Medicorvm, 1506, sygn. Ob.6.II.4120