Remy (Remmy, Remi), Jan

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 02.03.2015

Remy (Remmy,Remi) Jan – ur. w 1702 r. w Elblągu. Kształcił się w miejscowym gimnazjum. W latach 1732 – 1736 był nauczycielem VII klasy i kandydatem na pastora. Zmarł 9.09.1736 r.

Rycina: Medal okolicznościowy, [w]: Quod felicissime vortere jubeat summus rerum, 1737, sygn. Pol.7.II.1424

Wizerunek medalu okolicznościowego wybitego z okazji jubileuszu pięćsetlecia Elbląga w 1737. Medal wykonany ze srebra przez P. P. Wernera. Na awersie przedstawiono widok Elbląga wraz z otaczającymi go wyżyną i niziną oraz boga rzeki Elbląg, przypominającego, iż Elbląg jest miastem hanzeatyckim oraz, że położony jest nad żeglowną rzeką. Na rewersie widnieje postać kobieca, personifikująca miasto, klęcząca przy ołtarzu, na którym płonie ogień i o który oparty jest herb miasta.