Rasenberger, Franz

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 19.02.2016

Franz Rasenberger – dyrektor muzyczny. Pochodził z Glarus w Szwajcarii, gdzie nauczał śpiewu i muzyki w wyższej szkole miejskiej. Z Elblągiem związany od 1900 r. – na przełomie został przez elbląski Magistrat wybrany spośród czterech kandydatów na stanowisko kantora kościoła NMP, co wiązało się z objęciem funkcji dyrygenta chóru tegoż kościoła.  Rasenberger sprawował także funkcję dyrygenta innych elbląskich towarzystw śpiewaczych, m. in. od kwietnia 1900 r. męskiego towarzystwa śpiewaczego Liedertafel, a także chóru kościoła św. Anny. W Elblągu Rasenberger założył własną szkołę muzyczną, z uczniami której dawał koncerty. Zainicjował także przedsięwzięcie zwane Elbląską Operą Leśną – wystawianie oper i operetek w sezonie letnim w Bażantarnią. Poza działalnością dyrygencką  parał się komponowaniem, a wiele swoich kompozycji prezentował podczas koncertów z elbląskimi towarzystwami śpiewaczymi. Śladem działalności Rasenbergera w Elblągu jest afisz koncertu elbląskiego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego (Elbinger Männergesangverein) pod batutą Rasenbergera, znajdujący się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Koncert odbył się 13 sierpnia 1905 r. w Bażantarni. Podczas koncertu zaprezentowano m. in. utwór dyrygenta – kompozycję do czterowiersza, będącego mottem towarzystwa. Franz Rasenberger zmarł w Elblągu w 1924 r.

 

Literatura:

H. Laznke, Irren ist menschlich - aber der Takt geht weiter. Der Elbinger Musikdirektor Franz Rasenberger, [w:] „Elbinger Briefe“, Nr. 23, ss. 15-20

„Pädogogische Rundschau“, 1900, Heft 12, s. 382.

Altpreussische Zeitung“, Nr. 50, 1 März 1900; Nr.52, , 3 März 1900; Nr 282, 2 Dezember 1900; Nr 152, 1 Juli 1904;

Afisz ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej, sygn. DŻS-15B/354

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=730&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

Dodatkowe zdjęcia

Rasenberger, Franz