Proew, Krzysztof Gottlieb

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 16.02.2010

Proew Krzysztof Gottlieb – urodzony w listopadzie 1739 roku, syn elbląskiego blacharza Dawida Konrada. Rodzice jego przenieśli się do Królewca i tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. Następnie kształcił się w gimnazjach Torunia (maj 1758 r. do primy), Elbląga (19.04.1759 r. do primy) i na uniwersytecie królewieckim (13.04.1761 r.). Obok prawa, które było jego zasadniczym przedmiotem studiów, uczęszczał na wykłady filozofii (słuchał wykładów Kanta), nauk matematyczno-przyrodniczych i uczył się języka francuskiego. Po studiach został ochmistrzem synów hr. von Kayserlingk. W 1765 r. uzyskał w Gimnazjum Elbląskim posadę profesora ekstraordynaryjnego matematyki i języka francuskiego. Wkrótce otworzył kancelarię adwokacko-notarialną i odtąd łączył pracę w szkole z praktyką adwokacką. W 1782 r. został konrektorem i profesorem zwyczajnym. Zmarł w 1803 roku.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, [w]: Rocznik Elbląski 1973, T. 6

Ilustracja przedstawia budynek Gimnazjum Elbląskiego po przebudowie dokonanej w 1808 r.