Placotomus (właśc. Brettschneider), Michał

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 29.10.2010

Brettschneider, Michał – urodził się w Królewcu około 1530 roku. O jego rodzicach i dzieciństwie nie posiadamy informacji. Studiował w Królewcu (1544 r.), Lipsku (1550 r.) i Wittenberdze, w której w 1557 r. otrzymał stopień magistra. W 1558 r. objął w Elblągu urząd rektora gimnazjum, ale wkrótce zajął się polityką, przechodząc do pracy w Radzie Miejskiej w Elblągu. Szybko osiągnął najważniejsze stanowiska w mieście. W 1562 r. został członkiem Rady Miejskiej, a w 1566 burmistrzem. Działalność jego w radzie przypadła na lata ostrych konfliktów społeczno-politycznych w Elblągu i Prusach królewskich. Elbląska opozycja, kierowana przez Michała Friedwalda domagała się kontroli pospólstwa nad finansami miejskimi, wyboru przez pospólstwo swoich przedstawicieli do rady miejskiej oraz prawa odwoływania się od wyroków sądów miejskich do króla. Rada której Brettschneider był członkiem broniła przywilejów miejskich, umożliwiających jej samowolne zarządzanie miastem i uzupełnianie składu rady (podobnie jak Gdańsk) według swego uznania. Rada przeciwna była także planom króla Zygmunta Augusta ściślejszej unii Prus Królewskich z Koroną. Do rozpatrzenia konfliktu król powołał we wrześniu 1568 r. specjalną komisję pod przewodnictwem biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego, w skład której jako instygator wchodził także Michał Friedwald. Komisja 12 października przybyła do Elbląga i przystąpiła do rozpatrywania sporów między pospólstwem a radą miejską. Wśród członków rady, którym Friedwald zarzucał nadużycia był także Brettschneider. Komisja przyznała pospólstwom prawa, o które zabiegało, a kilku członkom rady, w tym Brettschneidera uznała winnych nadużyć, zaś burmistrzom nakazała stawić się przed sądem królewskim. Król w marcu 1569 r. skazał Schulza na banicję i konfiskatę mienia, zaś Brettschneider, który przybył do Lublina został aresztowany i osadzony w więzieniu w Płocku. Spędził w nim prawie dwa lata, wyszedł z więzienia w grudniu 1570 r. W tymże roku król odwołał Friedwalda z funkcji burgrabiego królewskiego w Elblągu, co było zwycięstwem elbląskiej rady miejskiej. W 1572 r. król okazał łaskę skazanym burmistrzom i rajcom, zezwalając na powrót do wcześniej piastowanych stanowisk. Brettschneider Michał na krótko przed śmiercią otrzymał urząd burgrabiego królewskiego. Zmarł w 1573 roku.