Philips, Adolph

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 01.07.2013

Adolph Phillips - urodził się 2 lutego 1803 r. prawdopodobnie w Królewcu. Jego ojciec był kupcem londyńskim, zmarłym tam w 1820 r. Matka Eleonora Hay urodzona w 1783 r. w Królewcu, pochodziła ze szkockiej rodziny szlacheckiej. Jego siostra Adolfa była żoną elbląskiego landrata Carla Abramowskiego. Ukończył studia prawnicze, a następnie pełnił funkcję asesora w sądach Prus Górnych. Nie znany daty jego przybycia do Elbląga. W latach 1838 - 1843 był członkiem elbląskiej Rady Miejskiej oraz pełnił urząd syndyka i rajcy policyjnego. Po śmierci nadburmistrza Johana Lucasa Haase Rada Miejska powierzyła mu urząd nadburmistrza, który oficjalnie objął 30 stycznia 1844 r. Adolph nie był lubiany przez władze państwowe. Był przywódcą elbląskich liberałów. Między innymi z jego inicjatywy powstało w 1848 r. pismo „Elbinger Volksbote" o demokratycznym i liberalnym profilu, wydawane przez radnego elbląskiego Jakuba Riesen i grupy skupionej wokół Stowarzyszenia Ojczyźnianego (Vaterlandsverein). Mimo prośby Rady Miejskiej pruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i król nie wyrazili zgodę na przedłużenie mu ustawowego czasu sprawowania urzędu do 12 lat. Pod groźbą postępowania dyscyplinarnego zmuszono go do przejścia na emeryturę. Zajął się on kupiectwem. W 1855 r., ku zaskoczeniu władz Phillips w 1855 r. wybrany został do Rady Miejskiej Elbląga. W latach 1858 - 1876, a więc poczynając od tzw. nowej ery przynoszącej pewną liberyzację w Prusach, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Zmarł 29 marca 1877 r i pochowany został na cmentarzu przy kościele św. Anny.