Pflesser, Józef

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 15.02.2010

Pflesser Józef – urodził się w Osachtz w Miśni. Dnia 17.08.1623 r. został przyjęty do primy gimnazjum w Elblągu. W latach 1630 – 1682 był nauczycielem VI klasy, a od 1650 r. V klasy oraz nauczycielem kaligrafii w Gimnazjum Elbląskim. Tak długim stażem pracy – 50 lat nie mógł się poszczycić żaden z pedagogów pracujących w tej szkole w XVI-XVIII w. W 1682 r. przeniesiono Pflessera na emeryturę. Zmarł w następnym roku, osiągając bardzo sędziwy jak na ówczesne czasy wiek 81 lat. Nie są znane jakieś większe osiągnięcia Józefa Pflessera, aczkolwiek całe życie poświęcił kształtowaniu młodzieży.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, [w]: Rocznik Elbląski 1973, T. 6

Rycina, [w]: Brunfels Otto,  Processus Consistorialis Martyrij Io. Huss, 1528, sygn. Pol.6.II.1528