Pauly, Tony

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 09.04.2015

Antoinette (Tony) Pauly (z domu Loebell) urodziła się 13 kwietnia 1842 r. w Pile w rodzinie posiadaczy ziemskich. Jej matka wkrótce owdowiała i przeprowadziła się z dwójką dzieci, w tym roczną Tony do Elbląga. Dziewczynka otrzymała staranne domowe wykształcenie. Już jako szesnastolatka zdała egzamin nauczycielski, a jako osiemnastolatka podjęła pracę w elbląskiej wyższej szkole żeńskiej. Po roku, w 1860 r., wyszła za mąż, w związku z czym zrezygnowała z posady. Małżeństwo okazało się nieszczęśliwe i wkrótce zakończyło się rozwodem, a przyszła pisarka wraz z dwiema małymi córkami przeprowadziła się do Berlina, gdzie pracowała jako nauczycielka. W 1872 r. wyszła za mąż za kupca Hermann’a Pauly.

Tony Pauly jest autorką opowiadań i nowel, które ukazywały się w dziennikach, tygodnikach, kalendarzach etc, a także m. in. publikacji wydanej na okoliczność sześćset pięćdziesiątej rocznicy założenia Elbląga i poradnika dla matek Unsere Kinder. W latach 1879-1881 była kierowniczką redakcji gazety dla pań „Kleines Damen-Journal”. Dużą popularnością cieszyły się jej cotygodniowe felietony na temat mody w „Deutsches Tageblatt”, w których Pauly krytykowała często modne nowinki. Współpracowała z wieloma niemieckimi czasopismami, m. in. „Tribüne”, „Berliner Zeitung”, „Berliner Nachrichten”, „Casseler Zeitung”, „Staatsbürger Zeitung“, „Kosmos“.

Na zdjęciu elbląskie kamienice wg. C. Porscha 1858.