Paulo, Bolesław (1942–2017) – dowódca wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego

Autor: gen. dr hab. Ryszard Sorokosz | Data dodania: 19.12.2019

Pułkownik Bolesław Paulo, s. Józefa urodził się w Sydonówce, w powiecie Brody pod Lwowem 26 sierpnia 1942 r. Po II Wojnie Światowej rodzina Bolesława Paulo została deportowana na kresy zachodnie nowo powstałej Polski. Osiedlili się w Jędrzychowicach, w powiecie Wschowa. Tam Bolesław skończył szkołę podstawową, rok szkoły zawodowej we Wschowie, a następnie do 1962 roku uczył się w Gliwicach w Technikum Mechanicznym. Po maturze zdał egzamin do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W międzyczasie  odsłużył zasadniczą służbę wojskową w Ostródzie w latach 1962–1963. Po studiach w Wojskowej Akademii Technicznej, w 1967 został skierowany do 16 KDPanc w Elblągu. Kontynuował studia magisterskie w WA-cie w Warszawie oraz studium podyplomowe. W 1979 roku zakończył naukę w WA-cie   i  został wyznaczony na  Z-cę Dowódcy 16KDPanc jako Szef Służb Technicznych w Elblągu. Od lutego 1980 do maja 1984 roku pełnił obowiązki Dowódcy 16 Batalionu Remontowego w Elblągu. Następnie został  przeniesiony jako p.o. Komendanta i Komendant Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Braniewie, które to funkcje pełnił do 1987 roku. W kolejnych miesiącach brał udział w  kursie w Łodzi, przygotowującym do pełnienia obowiązku Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień. Od 1988 roku do sierpnia 2000 był Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu. W 2000 roku odszedł na emeryturę wojskową w randze pułkownika. Był wielkim społecznikiem, zawsze wykazywał olbrzymie zainteresowanie współpracą z organizacjami kombatanckimi i pozarządowymi oraz licznymi stowarzyszeniami z terenu miasta Elbląga. Miał ogromne poczucie humoru i otwarte na pomaganie innym serce. Był także biegłym sądowym, rzeczoznawcą SIPM-u. Jego hobby były sporty motorowodne, wędkarstwo, rozwiązywanie krzyżówek i działka. Podczas wieloletniej służby, zajmując znaczące i odpowiedzialne stanowiska służbowe, współpracował z administracją rządową, jak również z lokalnymi przedstawicielami władzy samorządowej Elbląga i terenów województwa Elbląskiego oraz obecnego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Za swoje zasługi Bolesław Paulo otrzymał odznaczenia:         

- Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 1987 r.;

- Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 1988 r.;

- Złoty Krzyż Zasługi – 1983 r.

Bolesław Paulo zmarł w grudniu 2017 roku, po  ciężkiej chorobie nowotworowej.

 

Odpis przebiegu służby:

 

Od

Do

Nazwa jednostki wojskowej

Nazwa stanowiska

  02.10.1966

 

 powołany do zawodowej służb wojskowej

 

  21.07.1967

31.08.1967

 Dyspozycja Pomorskiego Okręgu Wojskowego

 

  01.09.1967

01.01.1971

 16 Dywizja Zmechanizowana

 Starszy pomocnik Szefa Wydziału Technicznego

 

    02.01.1971

  02.03.1977

 16 Dywizja Zmechanizowana

 Starszy pomocnik Szefa Służby Czołgowo-Samochodowej

10.03.1977

01.10.1978

 1 Pułk Czołgów Średnich 16 Dywizji Zmechanizowanej

 Szef Służby Technicznej  Zastępca dowódcy

02.10.1978

31.03.1979

 WAT – Podyplomowe Studium Specjalistyczne

słuchacz

01.04.1979

25.02.1980

 1 Pułk Czołgów Średnich 16 Dywizji Zmechanizowanej

 Szef Służby Technicznej    Zastępca dowódcy

26.02.1980

24.05.1984

 16 Batalion Remontowy

  Dowódca batalionu

25.05.1984

17.12.1984

 4 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych

 p.o. Komendanta

18.12.1984

17.09.1987

 4 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych

 Komendant

18.09.1987

19.10.1988

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu

 praktyka- Komendant 

20.10.1988

26.08.2000

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu

 Komendant