Neumann, Johann Georg

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 10.07.2009

Urodził się  w 1716 roku, zmarł w roku 1778. Pastor w Łęczu i Przezmarku, 1758 przeniesiony do elbląskiego kościoła Trzech Króli. Gromadził dokumenty, przepisywał kościelne epitafia, do zbioru tego dołączył pisma G. Zamehl’a i W. Rupsona i opatrzył tytułem: Sum Johannes Georgii Neumann, Elbingae 1747, poza tym opracował zbiory dotyczące historii miasta i elbląskich rodów. 

Na zdjęciu: Kosciół Trzech Króli w Elblągu