Menniger, Jerzy

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.02.2010

Menniger Jerzy – ur. w Elblągu. Od 22.06.1615 r. uczęszczał do V klasy miejscowego gimnazjum. Jako elbląski stypendysta studiował we Franeker i Lejdzie (źródło według Tolckemita). Metryki ukończenia obydwu tych uczelni jednak nie notują takiego nazwiska. Nazwisko jego figuruje w metryce uniwersytetu królewieckiego. W 1632 r. (po śmierci B. Fellgiebela) Rada Miejska Elbląga wezwała Mennigera, aby powrócił z Lejdy i objął obowiązki konrektora Gimnazjum Elbląskiego. Pracował na tym stanowisku do śmierci 1.12.1641 r.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, [w]: Rocznik Elbląski 1973, T. 6

Ilustracja przedstawia budynek Gimnazjum Elbląskiego po przebudowie dokonanej w 1808 r.