Menius, Josias

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.02.2010

Menius Josias – ur. w Gdańsku. Studiował w Wittenberdze pod kierunkiem F. Melanchtona, tam też uzyskał stopień magistra. Od 1563 r. do 7.03.1564 r. był rektorem Gimnazjum Elbląskiego.

Rycina pochodzi z książki: Andrzej Groth, Kupcy angielscy w Elblągu w latach 1583-1628