Meienreis, Andreas (1567–1617) - burmistrz

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 31.01.2011

Ród Meienreisów wydał aż siedmiu burmistrzów. Jako pierwszy z tego rodu burmistrzem został Andreas Meienreis. Urodził się w 1567 r. w Elblągu jako syn Michała (w latach 1580-1588 członka II Ordynku i jego wójta w 1587 r.) i Ewy z domu Molckovia . Uczęszczał do gimnazjum elbląskiego, studiował w Królewcu (1585) i Rostocku (1586). W rodzinnym mieście w 1592 r. otrzymał posadę sekretarza Rady Miejskiej, a w 1606 r. został rajcą. Jako rajca pełnił liczne funkcje i urzędy miejskie : asesora (1606, 1608, 1610), rybickiego (1608-1610), sędziego staromiejskiego (1609), kompana i sędziego ziemskiego (1609, 1610-1612) oraz kompana pana wetowego (1613). W 1614 r. obrany został burmistrzem. W trakcie sprawowania przez Andreasa urzędu burmistrzowskiego Rada Miejska Elbląga zmuszona była do podjęcia rokowań z biskupem Szymonem Rudnickim i proboszczem kościoła św. Mikołaja – Zygmuntem Steinsohnem o zwrot świątyni katolikom. Prowadził je Andreas Meienreis i Jakub Braun. Podpisana 16 kwietnia 1616 r. nie została aprobowana przez króla. Rokowania wznowiono i 19 października 1617 r. podpisano drugą korzystniejszą dla katolików umowę. Na jej podstawie 11 listopada 1617 r. Zygmunt Steinsohn objął kościół i probostwo św. Mikołaja. Andreas Meienreis zmarł w Elblągu 19 listopada 1617 roku.

Na ilustracji elbląski ratusz staromiejski 1556. Rycina z dzieła Ammelunga Versuch einer historischen Beschreibung der Stadt Elbing.