Mann, Jan

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.02.2010

Mann Jan – był kaligrafem i nauczycielem germaniki Gimnazjum Elbląskiego od 1591 r. do śmierci 8.11.1598 r.

Ozdobna winieta, [w]: De rebus Turcaru[m] ad Franciscum Gallorum Regem, 1540, sygn. Pol.6.II.374