Leser, Fritz Julius (1902-1992) - nadburmistrz komisaryczny Elbląga

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 08.03.2016

W latach 1940-1945 urząd komisarycznego nadburmistrza Elbląga pełnił dr Fritz Julius Leser, były pierwszy burmistrz w Malborku. Urodził się 20 października 1902 r. w Plauen/ Vogtland jako syn Paula Adolfa Lesera, dyrektora Banku Rzeszy we Wrocławiu i Marty Heleny z domu Thomaß. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście, maturę zdał w 1921 r. we Wrocławiu. W latach 1921-1924 studiował prawo na uniwersytecie we Wrocławiu i Monachium, a w 1925 r. otrzymał stopień doktora prawa. W latach 1924-1925 był referendarzem adwokackim oraz urzędnikiem w jednej z wrocławskich firm handlowych, a w późniejszych latach referendarzem w landraturze w Jeleniej Górze. W grudniu 1928 r. zdał egzamin asesorski. Od tego czasu pracował kolejno: jako urzędnik w ladraturze w Kwidzynie, zastępca landrata w Malborku i urzędnik Rejencji Gdańskiej. Po przyjęciu w 1933 r. władzy w Niemczech przez nazistów, Leser od maja 1933 r. członek NSDAP został mianowany(po usunięciu ze stanowiska pierwszego burmistrza Bernharda Pawelcika) 13 października 1933 r. komisarycznym pierwszym burmistrzem Malborka. Od 1 sierpnia 1939 do 18 lipca 1940 jako porucznik rezerwy brał udział w działaniach wojennych przeciw Polsce i Francji. Zwolniony z obowiązku służby wojskowej od 26 lipca 1940 r. do 10 lutego 1945 r. sprawował urząd nadburmistrza Elbląga. W lutym 1945 r. wraz z wycofującymi się wojskami niemieckimi ewakuował się do Gdańska, gdzie pracował w administracji okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Pod koniec marca 1945 r. trafił do Schwerina. Po zakończeniu wojny Fritz Leser dnia 5 maja 1945 r. został internowany. Komisja denazyfikacyjna rozpatrująca jego działalność jako członka NSDAP i niemieckich władz samorządowych w wydanym 9 marca 1947 r. w Braunschweigu wyroku stwierdziła m.in. "Były burmistrz dr Fritz Leser popierał narodowy socjalizm, jednak nie w znaczący sposób". Orzeczenie to było podstawą jego zwolnienia w dniu 9 grudnia 1947 r. W latach 1948-1970 był urzędnikiem komunalnym na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz członkiem CDU. Zmarł 21 stycznia 1992 r. w wieku 89 lat w Bad Godesberg.

 

więcej informacji o burmistrzach i prezydentach Elbląga:

[w]: A. Groth "Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286-1950", Elbląg, 2013.