Leichert, Samuel Jerzy

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.02.2010

Leichert Samuel Jerzy – ur. w 1690 r., syn Jerzego, nauczyciela gimnazjum w Elblągu. Sam uczęszczał do gimnazjum aż 17 lat (ukończył je w 1712 r.) Studiował na uniwersytecie królewieckim. W 1722 r. po śmierci ojca został nauczycielem IV klasy Gimnazjum Elbląskiego i pracował w niej aż 48 lat do śmierci w 1770 r.

Rycina, [w]: Brunfels Otto, Hus Jan Processvs Consistorialis Martyrij Io. Hvss, cum correspondentia Legis Gratiæ, ad ius Papisticum, in Simoniacos & fornicatores Papistas, 1528, sygn. Pol.6.II.1528.